Alexe

inca dintr-o epoca foarte veche, grecii foloseau numele personale Alexas (atestat la Plutarh), Alexias (atestat la Xenofon, Teofrast), Alexis (la Aris-totel), Alexios etc. in mod curent aceste nume sint considerate ca derivate directe din verbul alexo „a apara”, forma de origine indo-europeana. Dar, cum majoritatea numelor grecesti terminate in -as sint la origine hipocoristice, este posibila considerarea formelor amintite mai sus ca…