Fineas

…31:6). În timpul lui Iosua, Fineas a ajutat la rezolvarea neînţelegerii cu triburile din Transiordania cu privire la altarul lor de aducere aminte (Iosua 22:9 ş.urm.). După ce şi-a îngropat tatăl în muntele său (Iosua 24:33) Fineas a îndeplinit funcţia de mare preot în prima parte a perioadei Judecătorilor (Judecători 20:28; poate 1 Cronici 9:20). 2. Cel mai tânăr dintre cei doi fii ai lui Eli care au avut o reputaţie rea, către sfârşitul…